Kontakt

Kancelária prvého kontaktu zabezpečuje

  • priamy kontakt medzi verejnosťou a výkonným aparátom samosprávy hlavného mesta,
  • poskytovanie informácií verejnosti o fungovaní samosprávy, jej orgánoch a orgánoch štátnej správy,
  • poskytovanie všeobecných informácií o činnosti magistrátu na jeho jednotlivých úsekoch a komplexných informácií k žiadostiam fyzických a právnických osôb, vrátane kontroly ich správnosti,
  • výkon osvedčovania listín a podpisov,
  • poskytovanie bezplatného prístupu k internetu v priestore vyhradenom pre tento účel.

ADRESA

Obec Lenartov
Lenartov 37
086 06 Lenartov


NÁVŠTEVNÁ DOBA

Pondelok 7:30 - 15:30  
Utorok 7:30 - 15:30  
Streda 7:30 - 15:30  
Štvrtok 7:30 - 15:30  
Piatok 7:30 - 15:30  

Obec Lenartov
Lenartov 37
086 06 Lenartov

Kontakty

Mobil: +421905937628

Telefón: +421544706004

Web: http://www.lenartov.sk/

E-mail: obeclenartov@lenartov.sk

IČO: 00322270

DIČ: 2020623231

Bankové spojenie

IBAN: SK16 5600 0000 0036 1849 1001