Popis služby: Mesto alebo Obce je správcom miestnych komunikácií na svojom území. Na základe žiadosti môžu povoliť uzávierku miestnej komunikácie vo svojej správe.

Žiadosť o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie:

  • o ambulantný predaj, konanie zhromaždení, kultúrnych a športových podujatí, nakrúcanie filmov, umiestnenie letných terás
  • o povolenie prepravy nadrozmerného nákladu
  • Žiadosť o povolenie vjazdu do pešej zóny
  • Oznámenie poruchy vedenia
  • o umiestnenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia na území obce
  • o povolenie rozprávkových prác
  • o zariadenie staveniska, umiestnenie kontajnera, lešenia, pristavenie vozidla na výkon stavebných prác.
     
Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu kedy hlavne mesto alebo obec na základe žiadosti môže vydať rozhodnutie o uzávierke miestnej komunikácie, ktoré oprávňuje žiadateľa uzavrieť miestnu komunikáciu alebo jej časť v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť potrebnú pre začatie povoľovacieho procesu.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno
 
Je služba spoplatňovaná: Áno

Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 05.08.2019