Materská škola Lenartov Telefón: 054 / 48 84 187
Riaditeľ: Alena Kolbasová

Lenartov 38
08606 Lenartov

Mesto/obec
Lenartov